top of page


UDRŽITELNOST.

Naším závazkem je nabízet výrobky, které jsou nejen chutnější a vhodnější pro zdraví, ale také šetrnější k životnímu prostředí v průběhu celého svého životního cyklu.

Potápění v útesu

EKOLOGICKÁ UDRŽITELNOST

ENERGIE A VODA

ETS neboli Energy Target Setting
(Nastavení energetických cílů) představuje jeden z významných technických projektů probíhajících na našich závodech.

VEŘEJNÉ PROJEKTY

V místech sídla ředitelství Royal Foods a našich závodů v ČR probíhá od roku 2018 pravidelně grantové řízení ve prospěch aktivit neziskového sektoru.

EMISE A ODPADY

Pro všechny naše závody byl velice důležitý cíl pro rok 2013 a tím je nulový odpad na skládku. Všechny závody tento úkol úspěšně splnily.

OBALY

Royal Foods usiluje o snižování hmotnosti obalů, vyvíjí obaly z obnovitelných zdrojů, zajišťuje jejich recyklaci a podporuje rozvoj veřejných systémů využívání obalových odpadů.

KONTAKTUJTE NÁS

BUĎTE V KONTAKTU S ROYAL FOODS A ODBORNÍKY V NAŠÍ CENTRÁLE.

KATEGORIE SNACKŮ ROSTLA V ROCE 2021 GLOBÁLNĚ O 5.3%, POKRAČUJE TAK V TRENDECH POSLEDNÍCH LET

Zdroj: Nielsen 1/2022

2022 ROYAL FOODS a.s., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA, Informace o zpracování osobních údajů

bottom of page